Intrastat

Yourtaxes nabízí kompletní zajištění procesu registrace k INTRASTATU, a to na základě plné moci.

Většinu dokumentů obstaráme za Vás, takže po Vás budeme chtít skutečně jen ty potřebné. Pomůžeme Vám kromě toho i s nastavením aplikace pro hlášení INTRASTAT a datových struktur pro vykazování stanovených transakcí.

Zároveň Vám poradíme například s tím, které transakce ve Vaší firmě je potřeba hlásit a které ne, jak proces vykazování co nejvíce zjednodušit a odstranit chybná hlášení. 

 

Povinnost registrace k INTRASTAT

Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT může vzniknout jen plátcům DPH nebo takzvaným identifikovaným osobám k DPH. Zjednodušeně řečno všem osobám, kterým finanční úřad přidělil DIČ pro účely DPH, které začíná písmeny „CZ“. Tyto osoby jsou celními úřady označovány jako zpravodajské jednotky.

Klíčové pro povinnou registraci je dosažení tzv. prahu pro vykazování, tedy limitu hodnoty dodaného nebo pořízeného zboží z EU, od kterého musí být výkazy pro INTRASTAT odevzdávány. V nich jsou uvedeny údaje o zboží dodaném do jiných států EU a rovněž o zboží pořízeném z EU (váha, nomenklatura, původ, způsob dopravy, dodací podmínky a hodnota zboží). Dovozu a vývozu z a do zemí mimo EU se tato povinnost netýká.

Limit pro povinné vykazování Intrastatu musí každá firma sledovat od začátku každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ k DPH, a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží. Výše prahů je stanovena na 8 miliónů Kč pro odeslané a na 8 miliónů Kč pro přijaté zboží.

Pokud se firma k Intrastatu neregistruje, hrozí jí pokuta od celního úřadu (dle našich zkušeností zpravidla 50 tisíc Kč). Porušení registrační povinnosti přitom celní úřad zjistí tak, že dostane informaci od finančního úřadu, že bylo v přiznáních k DPH u dané firmy vykázáno zboží s hodnotou převyšující výše zmíněný limit (od začátku daného kalendářního roku). 

Yourtaxes.cz - zpracování hlášení pro INTRASTAT