Poradenství k DPH

Problematika daně z přidané hodnoty patří vůbec k těm nejkomplikovanějším. Není to dáno ani tak způsobem, jakým je daň vybírána, ale spíše tím, jak komplikovaná je související legislativa, která navíc v případě daně z přidané hodnoty vychází z harmonizované legislativy Evropské unie.

Přibývající rozsudky Soudního dvora Evropské unie, nejednoznačné výklady tuzemské daňové správy a boj s daňovými podvody, to vše vede k tomu, že se běžný plátce v této oblasti není schopen bez pomoci daňového poradce zorientovat.

Yourtaxes proto klientům nabízí široké spektrum služeb ve vztahu k dani z přidané hodnoty - poradenstvím počínaje, přes registraci k DPH a zpracování přiznání k DPH, a interními školeními připravenými na míru konče.

 

Poradenství ve vztahu k DPH

V praxi nejčastěji řešíme následující dotazy klientů:

  • Obchody v řadě,
  • Dodávky do jiných členských států Evropské unie,
  • Konsignační sklady,
  • Dodací podmínky,
  • Přemístění zboží do jiného členského státu,
  • Dovozy a vývozy,
  • Třístranné obchody,
  • Registrační povinnosti zahraničních osob v tuzemsku,
  • Pravidla pro vystavování dokladů pro zahraniční partnery atp.

Kromě výše uvedeného poradenství klientům nabízíme i zpracování "DPH manuálu", ve kterém popíšeme, jak z hlediska DPH posuzovat nejčastější transakce. Tento manuál pak klienti mohou používat ve své každodenní praxi.

V této souvislosti můžeme nabídnout i proškolení všech spolupracovníků, kteří se budou při své práci s problematikou DPH setkávat.

Yourtaxes.cz - poradenství pro přeshraniční transakce a školení DPH