DPH

Daň z přidané hodnoty je možná nejkomplikovanější ze všech daní. Není to dáno ani tak způsobem, jakým je vybírána, ale spíše tím, jak komplikovaná je související legislativa.

Ta navíc v případě daně z přidané hodnoty vychází z harmonizované legislativy Evropské unie. Přibývající rozsudky Soudního dvora Evropské unie, nejednoznačné výklady tuzemské daňové správy a boj s daňovými podvody, to vše vede k tomu, že se běžný plátce v této oblasti zpravidla není schopen bez pomoci daňového poradce zorientovat.

Rizika doměrků a sankcí jsou přitom značná. Ať už to může být z titulu chybně odvedené daně, neoprávněného nároku na odpočet nebo ručení za daň. 

 

Zpracování přiznání k DPH

Protože jsme si vědomi, jak složité pro klienty je, vyhovět veškerým požadavkům finanční správy při výběru daně z přidané hodnoty, nabízíme jim zpracování kompletní agendy DPH:

  • Zpracování přiznání k DPH
  • Příprava kontrolního hlášení
  • Příprava souhrnného hlášení
  • Zpracování DPH manuálu s návodem, jak DPH správně přiznávat
  • Prověření dosavadních interních postupů z hlediska DPH
  • Nastavení účetních systémů 
  • Registrace k DPH v ostatních členských státech EU
  • Případné zpracování hlášení INTRASTAT

Kromě zpracování přiznání je samozřejmostí i ověření interního systému firmy a případných kontrolních mechanismů s ohledem na vědomostní testy.

 

Příprava kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení je druh daňového tvrzení, které bylo do české praxe zavedeno počátkem roku 2016. Toto hlášení obsahuje vybrané údaje o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém přiznání k DPH. Je založeno z velké části na údajích z evidence pro účely DPH (číslo dokladu, datum povinnosti přiznat daň, DIČ protistrany, základ daně a daň). Za jeho nepodání hrozí poměrně vysoké sankce.

Podání kontrolního hlášení musí být učiněno výhradně elektronickou formou, tedy stejně, jako je tomu u daňových přiznání k dani z přidané hodnoty (datovou schránkou nebo s pomocí elektronického podpisu). Právnické osoby podávají kontrolní hlášení každý měsíc, pouze čtvrtletní plátci fyzické osoby mohou jednou za tři měsíce.

Pro ulehčení procesu přípravy kontrolního hlášení Vám můžeme pomoci nastavit interní účetní systém tak, aby byly transakce do formuláře kontrolního hlášení přenášeny automaticky, a to do správných částí formuláře.

Yourtaxes.cz - zpracování přiznání k DPH a kontrolního hlášení