DPH

Yourtaxes nabízí kompletní zajištění procesu registrace k dani z přidané hodnoty, a to na základě plné moci. Většinu dokumentů obstaráme za Vás, takže po Vás budeme chtít skutečně jen ty potřebné.

Díky dlouholetým zkušenostem víme, jak proces registrace urychlit a jak s úřady správně komunikovat. Můžeme Vám tím ušetřit nejen spoustu času, ale zabránit i případným škodám, které mohou kvůli opožděné registraci vzniknout.

A pozor, finanční úřady často žádostem o registrace jednoduše nevyhoví. Například v roce 2015 bylo podáno 23 790 žádostí o registraci k dani z přidané hodnoty, avšak souhlasné rozhodnutí bylo vydáno pouze v 21 853 případech (tj. zaregistrováno k DPH).

 

Registrace k DPH

Zároveň Vám poradíme například s tím, jak vykazovat nejčastější transakce ve Vaší firmě, na co je ve Vašem byznysu třeba dát pozor, jak nastavit interní kontrolní systémy, aby se Vaše firma nedostala do pozice ručitele za daň nebo nepřišla o nároky na odpočet daně... Zkrátka pomůžeme Vám podnikání nastartovat tím správným směrem.

Klientům nabízíme i zpracování "DPH manuálu", ve kterém popíšeme, jak z hlediska DPH posuzovat nejčastější transakce. Tento manuál pak klienti mohou používat ve své každodenní praxi. V této souvislosti můžeme nabídnout i proškolení všech spolupracovníků, kteří se budou při své práci s problematikou DPH setkávat.

 

Registrace Mini One Stop Shop

Již od roku 2015 mohou poskytovatelé elektronických služeb v rámce EU na základě předpisů Evropské unie vyřídit své povinnosti v oblasti DPH v rámci tzv. jednoho správního místa (Mini One Stop Shop - MOSS).

Jinými slovy řečeno, firma, která tento režim využívá, se nemusí registrovat k DPH v každém jednotlivém státě EU, kam byla elektronická služba poskytnuta, ale své povinnosti k DPH vyřídí jen z jednoho státu, například z České republiky. Tuzemský finanční úřad pak bude na plnění daňových povinností dohlížet a vyřídí i odvod vybrané daně do ostatních států EU. Registrace do toho režimu je zcela dobrovolná a našim klientům ji rovněž nabízíme.

V České republice je pro zvláštní režim jednoho správního místa místně příslušným úřadem Finanční úřad pro Jihomoravský kraj.

Yourtaxes.cz - registrace k DPH