Daň z přijmů fyzických osob

Yourtaxes nabízí zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, a to jak pro české občany, tak pro cizince, jak pro podnikatele, tak pro zaměstnance. Kromě toho i pro příjmy z pronájmu.

Přiznání můžeme zpracovat na základě plné moci, díky čemuž se Vám posune lhůta pro podání přiznání z 1.4 až na 1.7. Při zpracování přiznání můžeme společně odhalit spoustu možností, jak ušetřit, a také jak předejít případným sankcím, nejsou-li příjmy přiznávány správně.

Zpracováním daňového přiznání naše práce končit nemusí. Můžeme Vám rovněž pomoci s přípravou daňové evidence, přehledu OSVČ, žádosti o posečkání s platbou daně, s žádostí o snížení či zrušení povinnosti odvádět zálohy, s opravou minulých chyb a podobně.

A pamatujte, příprava daňového přiznání je i dobrou příležitostí, jak se dozvědět více o zdraví svého podnikání.

 

Zpracování daňového přiznání fyzických osob a příjmy z pronájmu

Naší velkou specialitou je zpracovávání přiznání investorů do nemovitostí, především pak zpracování daňového přiznání k příjmům z pronájmu. Z daňového hlediska se u příjmů z pronájmu v praxi nejčastěji objevují a řeší následující problematické okruhy:

  • Uplatnit skutečné nebo paušální výdaje?
  • Které výdaje lze uplatnit oproti příjmům z pronájmu?
  • Jak evidovat příjmy a výdaje?
  • Oproti kterým ziskům lze uplatnit ztrátu z pronájmu a po jakou dobu a s jakými důsledky?
  • Jak je to s nájemním bytem v SJM, případně ve spoluvlastnictví?
  • Co s výdaji na rozsáhlejší opravy?
  • Co když jsem plátce DPH – jak zohledňovat příjmy z nájmu?
  • Jak se vypořádat se zálohami a kaucemi od nájemníků a řada dalších?

Odpovědi na tyto otázky hledat nemusíte, pokud Vám přiznání zpracujeme my. Jinak je můžete nalézt i v článcích, které jsme k této problematice publikovali, nebo i během seminářů, které ke zdaňování nemovitostí spolupořádáme.

 

Zpracování přiznání pro zaměstnance jako benefit

Zaměstnanci, kteří v daném roce dosáhnou takových příjmů, že se jich týká solidární zvýšení daně (cca 1,3 mil. Kč), musejí podávat daňové přiznání a zaměstnavatel jim nemůže provést roční zúčtování daně. Pokud jako zaměstnavatel chcete těmto zaměstnancům zachovat stejný komfort, tedy že za ně přiznání zpracujete, můžeme Vám nabídnout speciální službu "Zpracování přiznání pro zaměstnance jako benefit". 

S Vašimi kolegy se spojíme napřímo, řekneme jim, co od nich budeme potřebovat za dokumenty, přiznání zpracujeme a kolegům pak předáme obálku k podpisu a odeslání finančnímu úřadu. Věřte, že touto službou uděláte kolegům velkou radost:-)

Yourtaxes.cz - zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob (podnikatelů, pronajímatelů, zaměstnanců)