Ostatní daně

Kromě daně z příjmů a daně z přidané hodnoty existují i další odvodové povinnosti, na které je třeba pamatovat.

Jedná se zejména o:

  • Daň z nabytí nemovitých věcí
  • Daň z nemovitých věcí
  • Spotřební daně
  • Daň silniční

Yourtaxes nabízí komplexní služby, a to i ve vztahu k těmto méně častým daním. Můžeme pro Vás připravit nejen případná přiznání či daňovou evidenci, ale rádi Vám poradíme i s tím, zda náhodou není daná transakce osvobozená od daně, kolik činí základ daně, zda se v daném případě vůbec bude jednat o zdanitelné plnění atp.

 

Přehled OSVČ

Kromě daňových přiznání pro klienty zpracováváme i přehledy OSVČ, tedy přehledy příjmů a výdajů osob samostatně výdělečně činných pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Přehled za rok 2016 musí osoby samostatně výdělečně činné podat na předepsaných tiskopisech

  • nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měl podnikatel podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, tj. nejpozději do 2. 5. 2017,
  • pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a podnikatel tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. 4. 2017, posunuje se termín podání Přehledu na 1. 8. 2017,
  • v případě, že byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání, je podnikatel povinen podat přehled do jednoho měsíce po uplynutí stanovené lhůty.

Yourtaxes.cz - zpracování přehledu OSVČ