Zpracování mezd

Vedením mzdového účetnictví lze obecně pověřit třetí osobu, tedy zejména externí účetní firmu.

Yourtaxes v této oblasti rovněž nabízí klientům své služby, a to v rozsahu, v jakém si klienti přejí - prostými konzultacemi v oblasti mzdové agendy počínaje a kompletním vedením mzdového účetnictví konče.

 

Pro naše klienty nabízíme zejména následují činnosti v oblasti mzdové agendy:

  • Vyřizování přihlášek a odhlášek zaměstnanců
  • Propočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob a souvisejících pojistných odvodů
  • Přehledy plateb pojistného
  • Dokumentace pro potřeby mzdové agendy včetně zajištění podpisů prohlášení
  • Vedení mzdových listů
  • Vystavování potvrzení
  • Vyřizování exekucí a ostatních srážek ze mzdy
  • Vystavování evidenčních listů
  • Provedení ročního zúčtování
  • Sestavení daňových přiznání pro zaměstnance ve formě benefitu se solidárním zvýšením daně, atp.

Kromě výše uvedeného jsme schopni zajistit i vedení speciálních bankovních podúčtů, které zaměstnavateli zajistí potřebnou anonymitu výše mezd a odměn uvnitř firmy.

  

Základní pravidla pro vedení mzdového účetnictví

Příjmy ze závislé činnosti neboli zaměstnání (vyjma příjmů ze zahraničí), se zdaňují vždy u zaměstnavatele, a to formou měsíční zálohy na daň (případně srážkovou daní). Měsíční zálohu na daň vypočítává zaměstnavatel sám a odvádí ji v termínu podle zákona o daních z příjmů. Za správnost jejího výpočtu a jeho zdokumentování odpovídá vždy zaměstnavatel.

Ten navíc na žádost zaměstnance provádí i tzv. roční zúčtování daně, ve kterém za něj vypořádá jeho daňové povinnosti. Zaměstnanec je mu v této souvislosti povinen předložit předepsané doklady. U ročního zúčtování navíc platí, že se provádí jen ve prospěch poplatníka a případný nedoplatek vzniklý ze zúčtování se nevybírá (na rozdíl od zaměstnance, který bude podávat daňové přiznání).

V rámci ročního zúčtování je také možno napravit některá opomenutí, jestliže např. zaměstnanec včas nepodepsal u svého zaměstnavatele prohlášení k dani, nebo pokud v průběhu zdaňovacího období včas neprokázal zaměstnavateli některé rozhodné skutečnosti pro uplatnění příslušných slev na dani nebo na daňové zvýhodnění atp.

Yourtaxes.cz - zpracování mezd a vedení mzdového účetnictví