Cizinci a příjmy z ciziny

Globalizace, ekonomický růst a stále hlubší integrace české ekonomiky do mezinárodních struktur přivádějí do tuzemska stále větší počty zahraničních pracovníků a naopak lákají české firmy či zaměstnanci do zahraničí. 

Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí přitom není úplně jednoduché, co se týká související daňové agendy a problematiky sociálního a zdravotního pojištění. Obdobně tomu pak je v případě, kdy se česká společnost rozhodne vyslat své zaměstnance do světa.

Důležité přitom je, aby bylo nastavení daňového režimu a odvodových povinností správné již od počátku, aby nedošlo k poškození zahraničního zaměstnance či zaměstnavatele případnými doměrky.

 

Zaměstnávání cizinců a zpracování jejich přiznání k dani z příjmů

Yourtaxes nabízí v případě, že se rozhodnete zaměstnat zahraniční pracovníky, komplexní posouzení daňových a odvodových povinností, které s jejich zaměstnáním souvisejí. Kromě posouzení a nastavení daňového režimu pak můžeme nabídnout i následující:

  • Zpracování přiznání zahraničních pracovníků
  • Posouzení rizika vzniku stálé provozovny v České republice
  • Vyhodnocení příslušnosti k systému sociálního pojištění
  • Úvodní setkání se zahraničním zaměstnancem, během něhož jej seznámíme s daňovými povinnostmi

 

Vysílání zaměstnanců do zahraničí a související povinnosti zaměstnavatele

Pokud Vaše společnost vyslala svého zaměstnance do zahraničí, případně se k vyslání teprve chystá, Yourtaxes může nabídnout komplexní posouzení daňových a odvodových povinností, které s tímto vysláním souvisejí. Přitom jsme schopni zajistit i posouzení přímo v zemi vyslání, a to prostřednictvím partnerů, s nimiž v zahraničí spolupracujeme.

Kromě posouzení a nastavení daňového režimu můžeme nabídnout zejména následující:

  • Nastavení vysílací
  • Zpracování přiznání vyslaným pracovníkům
  • Posouzení rizika vzniku stálé provozovny v zahraničí
  • Vyhodnocení příslušnosti k systému sociálního pojištění
  • Setkání s vyslaným zaměstnancem, během něhož jej seznámíme s jeho daňovými povinnostmi
  • Identifikace případných dalších povinností souvisejících s vysláním

Yourtaxes.cz - zpracování daňového přiznání pro cizince a pro příjmy ze zahraničí