Zrušení daně z nabytí definitivně schváleno

16.9.2020

Poslanecká sněmovna dne 15.09.2020 definitivně schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Zákon již nyní čeká jen na podpis prezidenta a na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Povinnost hradit daň z nabytí zaniká zpětně a týká se všech převodů, u nichž byl učiněn vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později. Pokud již někdo uhradil daň z nabytí, bude možné požádat o vrácení přeplatku.

Lhůta pro osvobození se prodlužuje

Součástí zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí zároveň je prodloužení časového osvobozovacího testu u příjmů z prodeje nemovitostí dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o dani z příjmů z 5 na 10 let (nemovitosti, v nichž prodávající neměl bezprostředně před prodejem bydliště). Prodloužení časového testu bude platit pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.

Zároveň je nadále možné uplatňovat jako položku odčitatelnou od základu daně úroky z hypotéky, maximálně však do výše 150 tis. Kč. Limit 150 tis. Kč se vztahuje na úvěry poskytnuté od 1.1.2021. Na úvěry poskytnuté do konce roku 2020 se bude vztahovat dosavadní limit odpočtu 300 tis. Kč.

Sdílejte na
Prominutí záloh na silniční daň na rok 2022 29.3.2022

Ministr financí vydal rozhodnutí, na základě kterého dochází k hromadnému prominutí záloh na daň silniční splatných v průběhu celého roku 2022, tj. k 19.4.2022, 15.7.2022, 17.10.2022 a 15.12.2022.

Cestovní náhrady pro rok 2021 4.1.2021

Poslední den roku 2020, tedy 31.12.2020, vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 589/2020 Sb., kterou jsou stanovovány sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za jízdu automobilem a ceny pohonných hmot pro rok 2021.

Zrušení daně z nabytí definitivně schváleno 16.9.2020

Poslanecká sněmovna dne 15.09.2020 definitivně schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Zákon již nyní čeká jen na podpis prezidenta a na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Povinnost hradit daň z nabytí zaniká zpětně a týká se všech převodů, u nichž byl učiněn vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později.

Zpět na články