Od 1. 7. 2019 se snižuje nemocenské pojištění, tím i základ daně

2.7.2019

Tato změna má dopad na zaměstnavatele, kteří budou nově proplácet 10 pracovních dní nemoci namísto dosavadních 7 dní. Jako kompenzace negativních dopadů vyplývajících z tohoto opatření pro zaměstnavatele došlo zároveň ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 p. b., tedy z původních 25 % na 24,8 %. I toto opatření je účinné od 1. července. Sazba pojistného platná pro zaměstnance ve výši 6,5 % zůstává nezměněna. 

Snížení pojistného má mimo jiné vliv rovněž na výši superhrubé mzdy, která již nebude činit 1,34 násobek hrubé mzdy nýbrž 1,338 násobek. V důsledku toho dojde i ke snížení základu pro výpočet daně z příjmů a tím i k nepatrnému snížení zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. 

Sdílejte na
Prominutí záloh na silniční daň na rok 2022 29.3.2022

Ministr financí vydal rozhodnutí, na základě kterého dochází k hromadnému prominutí záloh na daň silniční splatných v průběhu celého roku 2022, tj. k 19.4.2022, 15.7.2022, 17.10.2022 a 15.12.2022.

Cestovní náhrady pro rok 2021 4.1.2021

Poslední den roku 2020, tedy 31.12.2020, vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 589/2020 Sb., kterou jsou stanovovány sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za jízdu automobilem a ceny pohonných hmot pro rok 2021.

Zrušení daně z nabytí definitivně schváleno 16.9.2020

Poslanecká sněmovna dne 15.09.2020 definitivně schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Zákon již nyní čeká jen na podpis prezidenta a na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Povinnost hradit daň z nabytí zaniká zpětně a týká se všech převodů, u nichž byl učiněn vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později.

Zpět na články