Daň z příjmů

Yourtaxes nabízí kompletní zajištění procesu registrace k dani z příjmů, a to na základě plné moci - jak pro tuzemské firmy tak zahraniční společnosti (včetně registrace stálých provozoven v tuzemsku).

Většinu dokumentů obstaráme za Vás, takže po Vás budeme chtít skutečně jen to potřebné. Díky našim dlouholetým zkušenostem víme, jak proces registrace urychlit a jak s úřady správně komunikovat.

Můžeme Vám tím ušetřit nejen spoustu času a omezit případné škody, které mohou kvůli opožděné registraci vzniknout. Veškeré úkony přitom můžeme provést na základě plné moci, takže s úředníky nebudete muset vůbec komunikovat.

 

Registrace k dani z příjmů a registrace stálé provozovny

Kromě vlastní registrace k dani z příjmů Vám poradíme, jaké další kroky mohou ulehčit Vašemu podnikání. Například s tím, jak spojit první zdaňovací období s tím následujícím, abyste nemuseli podávat přiznání za neúplný rok, upozorníme Vás, na co je ve Vašem byznysu třeba dát pozor - zkrátka Vám pomůžeme nastartovat podnikání tím správným směrem.

V případě registrace zahraničních subjektů k dani z příjmů právnických osob v České republice (například registrace stálé provozovny zahraniční firmy) anebo tuzemských subjektů v zahraničí (například registrace stálé provozovny tuzemské firmy v cizině) pomůžeme v rámci našeho daňového poradenství navrhnout, jak správně určit základ daně s využitím rizikové a funkční analýzy, případně zajistíme stanovení základu daně přímo finančním úřadem. 

 

Lhůty pro registraci k dani z příjmů

Termíny pro splnění registrační povinnosti jsou různé dle typu daňového poplatníka. Pro Vaši představu uvádíme jejich stručný přehled:

  • Fyzická osoba podnikatel je povinna se registrovat do 15 dnů ode dne, kdy začala vykonávat činnost nebo přijala příjem z podnikání. Tato povinnost nevzniká u příjmů z pronájmu nebo příjmů, které byly od daně osvobozeny či nejsou předmětem daně.

  • Zaměstnavatelé se musejí registrovat do 8 dnů ode dne, kdy jim vznikli povinnosti takzvaného plátce daně.
  • Firmy se musejí registrovat do 15 dnů od svého vzniku. Totéž platí i pro stálé provozovny zahraničních podnikatelů a firem, kteří začali podnikat na území České republiky. Stejně tak to platí, pokud z tuzemska přijaly příjmy nebo obdržely povolení zde podnikat. Již při registraci stálé provozovny by mělo být vyřešeno i to, jakým způsobem bude stálá provozovna stanovovat svůj základ daně a zda bude mít povinnost vést účetnictví podle českých předpisů (včetně toho, jak bude účetnictví následně upraveno pro účely zahraničního zřizovatele stálé provozovny.

Yourtaxes.cz - zpracování registrace k dani z příjmů a registrace stálé provozovny