Prominutí záloh na silniční daň na rok 2022

29.3.2022

Z důvodu mimořádných aktuálních událostí vydal ministr financí rozhodnutí o prominutí záloh na silniční dani a souvisejícího příslušenství. Rozhodnutí bylo uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 dne 24.3.2022. Na základě tohoto rozhodnutí dochází k hromadnému prominutí záloh na daň silniční splatných v průběhu celého roku 2022, tj. k 19.4.2022, 15.7.2022, 17.10.2022 a 15.12.2022.

Toto prominutí přitom platí pro všechny poplatníky daně silniční bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správcům daně. Prominutím zálohy na daň silniční přitom nedochází k prominutí či zrušení samotné daně. Aktuálně se nicméně připravuje novela zákona o dani silniční, která by měla vést k redukci osob, které budou povinny tuto daň hradit a také ke snížení výše daně. Pokud bude zákon přijat, bude změna platit zpětně i pro zdaňovací období 2022. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Sdílejte na
Prominutí záloh na silniční daň na rok 2022 29.3.2022

Ministr financí vydal rozhodnutí, na základě kterého dochází k hromadnému prominutí záloh na daň silniční splatných v průběhu celého roku 2022, tj. k 19.4.2022, 15.7.2022, 17.10.2022 a 15.12.2022.

Cestovní náhrady pro rok 2021 4.1.2021

Poslední den roku 2020, tedy 31.12.2020, vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 589/2020 Sb., kterou jsou stanovovány sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za jízdu automobilem a ceny pohonných hmot pro rok 2021.

Zrušení daně z nabytí definitivně schváleno 16.9.2020

Poslanecká sněmovna dne 15.09.2020 definitivně schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Zákon již nyní čeká jen na podpis prezidenta a na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Povinnost hradit daň z nabytí zaniká zpětně a týká se všech převodů, u nichž byl učiněn vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později.

Zpět na články